Tatuaż słońce – znaczenie, historia, 100 zdjęć

  

Słońce pojawia się dość często jako element większej całości projektu tatuażu. Rzadziej (choć nie rzadko!) jest ono główną lub jedyną częścią obrazu. Uznawany jest za tatuaż mainstream’owy, noszony zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Tatuaż słońce – znaczenie, historia

Symbolika

Słońce jest źródłem ciepła naszej planety. Gdyby nagle słońce zgasło, życie na Ziemi wymarłoby w przeciągu następnego kwadransa. Nic więc dziwnego, że symbol słońca praktycznie w każdej ludzkiej kulturze jest czymś głębokim i znaczącym. W ogromnej większości słońce było czczone, jako źródło światła, ciepła i życia. Dla wielu z nich słońce było bogiem.

Najstarszy znany symbol oznaczający słońce, wyglądał jak koło z punktem w środku. Do dziś symbol ten używany jest w astronomii. Słońce było przedstawiane również jako równoramienny krzyż wpisany w okrąg.

  

W alchemii słońce oznaczało intelekt, umysł. Przypisanym mu metalem było złoto. Symbol słońca – koło z kropką pośrodku – oznacza również dokończenie wielkiego dzieła. Słońce ukazuje relację pomiędzy małym człowiekiem a ogromem wszechświata.

Istnieje wiele rodzajów zwierząt i kwiatów, które reprezentują symbol słońca. Pośród nich znajdziemy orła, tygrysa, sokoła, feniksa, smoka, różę, lotos, chryzantemę, słonecznik. Z jednej strony ukazują one potęgę słońca, z drugiej – jego nieopisane piękno. Takie porównanie podkreślają również harmonię i kompletność świata przyrody.

Symbol słońca w historii narodów

W starożytności słońce traktowane było jako źródło życiodajnej siły i płodności. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej uznawali słońce za strażnika dnia, który  posiadał zdolności lecznicze. Starożytni Egipcjanie czcili trzy bóstwa związane ze słońcem. Każdy z nich oznaczał słońce w innej porze dnia. Horus był wschodzącym słońcem, Horus – słońcem w zenicie, a zachodzące słońce oznaczał Ozyrys. Grecy określali słońce mianem oka Zeusa.

W religii hinduskiej słońce określano mianem oka Varuny, boskiego odnowiciela. Inkowie uważali, że słońce to boski przodek narodu. Słońce było również świętym symbolem dla indian Zia. Malowali oni symbol słońca na naczyniach rytualnych. Chińczycy natomiast uznawali słońce są symbol pierwotnego pierwiastka męskiego – Yang. Personifikowali oni słońce jako „wielkie kosmiczne oko”.

W niektórych religiach (jak np. w chrześcijaństwie) słońce reprezentuje życie, energię, siłę, potęgę i odrodzenie. Jedno z określenie Jezusa Chrystusa to Wschodzące Słońce, którego celem jest „oświecić tych, co w ciemności mieszkają”. Symbol ten oznacza zarówno pierwsze przyjście Boga na ziemię – poczęcie w łonie Maryi, zmartwychwstanie i zwycięstwo nad śmiercią oraz ponowne przyjście na ziemię, którego oczekują chrześcijanie.

  

Sposoby przedstawienia słońca na tatuażu

Słońce pojawia się w ogromie różnych form na obrazach i wizerunkach. Każdy z nich ma swoją własną, niekiedy odrębną od pozostałych, symbolikę.

Słońce może więc być przedstawione podczas wschodu. Najczęściej wschód słońca prezentowany jest nad wodą, gdzie w tafli pojawia się lustrzane odbicie naszej gwiazdy. Wschód słońca oznacza, oczywiście, nowe życie i nowy początek. Oznacza on również intelekt i odwagę. Podobne znaczenie nabiera prezentacja słońca w stylu Tribal. Styl ten dodaje do głębokiej symboliki również ciekawe wrażenia estetyczne. Zachód słońca to zamknięcie pewnego etapu w życiu. Słońce przykryte nieco chmurami nadaje całości wydźwięk jakiejś tajemnicy.

Wielu z nas może spokojnie odnaleźć się w symbolice słońca. Część zapragnie nadać mu własne, niepowtarzalne znaczenie, pochodzące z naszego umysłu, serca, życia czy doświadczenia. Nie spieszmy się jednak z tatuowaniem. Dopracujmy najpierw projekt, aby w każdym calu odpowiadał naszemu zamysłowi.